Al enige jaren verkopen wij met veel plezier denkspellen via onze site www.denkspellenparadijs.nl . Daarnaast verzorgen we ook spellenmiddagen. Tevens begeleiden we kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Tijdens onze begeleiding hebben wij met uiteenlopende cliënten gewerkt; van kinderen met het Syndroom van Down tot en met hoogbegaafden. Ons viel toen op hoe moeilijk het voor sommige cliënten is om aan werk te komen. We hebben nu dan ook het plan opgevat om de verkoop van spellen te gaan combineren met het begeleiden. Daarvoor willen we Denkspellenparadijs ‘omvormen’ tot een (kleine) sociale werkplaats, waarbij we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden en werkervaring kunnen laten opdoen. We denken nu aan mensen met een lichte verstandelijke beperking, maar ook aan hoogbegaafden die niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Onze huidige opslag is echter niet geschikt om dit doel te verwezenlijken. We hebben daarom onlangs een opslagruimte gekocht waar we dit wel kunnen gaan opzetten.

De ruimte is hiervoor nu nog niet geschikt. Hiervoor zal er dus nog het één en ander moeten gebeuren. We hebben onvoldoende financiële middelen om dit nu helemaal zelf te realiseren. We zijn daarom een crowdfunding gestart. Wil je hier meer over weten, dan is de prospectus te lezen op https://marconistraat.brizy.site.
We zouden het op prijs stellen als je dit bericht of de site waarop alle informatie te vinden is, ook zou willen delen binnen je netwerk. Mochten er nog mensen zijn die hierover met ons van gedachten willen wisselen , dan zouden wij dat zeer waarderen.
Alvast hartelijk dank !!